Hakkımızda

IRADETS A.Ş., Teknopark İstanbul’da kurulmuş, alanında A’dan Z’ye ürün ve proje geliştiren Türkiye’nin ilk ve tek nükleer endüstri firmasıdır. 2013’te kurulduğundan bugüne ülkemizin bu alanda gereksinimlerini düşünerek katma değer katacak araştırma ve geliştirme projelerine imza atmayı misyon edinmiş bir şirkettir. Faaliyet alanları içerisinde savunma sanayi, sağlık endüstrisi, malzeme bilimi, uzay ve havacılık sektörlerinin her birinde radyasyon etkileşimleri altında çeşitli ulusal ve uluslararası ürün, proje ve hizmetler gerçekleştirmektedir. Ülkemizin nükleer sektördeki yetkinliğini tüm Dünya’da temsil etmeyi bir görev ve sorumluluk olarak benimsemiş bir görüşle ilerlemektedir.

Ar-Ge faaliyetlerini üç ana başlık altında sürdürmektedir. Bunlar, radyasyon analiz yazılımları geliştirme, radyasyon dedektörleri geliştirme ve radyasyon dayanıklılık testleri gerçekleştirmektir.

Radyasyon Analiz Yazılımları Geliştirme:

IRADETS, MRADSIM™ markası altında radyasyon-malzeme etkileşimlerini analiz edecek farklı sektörler için simülasyon yazılımları geliştirmektedir. Radyasyonun malzemeler üzerindeki etkileri çok detaylı bir şekilde inceleyen bu simülasyon yazılımları ile dedektör tasarımları, uydu analizleri, olası nükleer kaza senaryoları, nükleer tesis tasarımı, zırhlama çalışmaları gibi birçok endüstriyel ve güvenlik alanda uygulamalarda kullanılmaktadır. IRADETS firmasının İtalyan Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü INFN ve INFN spin-off şirketi Beamide srl firması ile birlikte ortaya çıkardığı ilk yazılım ürünü, uzay ortamındaki her türlü uydu ve bileşenlerinin uzay koşullarındaki radyasyon analizini gerçekleştiren MRADSIM-Space’ dir. MRADSIM™ ailesinin bir diğer geliştirilen ürünü ise çalışmaları devam eden MRADSIM-Earth simülasyon yazılımıdır. Bu yazılım ile radyasyonun yer olayları üzerine etkilerini analiz eden bir paket program geliştirilecektir.

Radyasyon Dedektörleri Geliştirme:

IRADETS firması kurulduğu günden bugüne çeşitli sektörlerde kullanılacak inovatif radyasyon dedektörleri geliştirme çalışmaları sürdürmektedir. Ar-Ge faaliyetleri sürecinde tüm sistemler en yeni ve son teknoloji sensör ve ekipmanlar kullanılarak yüksek standartlarda geliştirilmektedir. Bu geliştirme çalışmalarında sistemin simülasyon tasarımından prototip oluşturulmasına, radyasyon koşulları altındaki testlerden endüstriyel ürüne dönüşmesine kadarki tüm süreçleri şirket bünyesinde gerçekleştirilmektedir. IRADETS firması tarafından geliştirilen dedektör ürün grupları arasında kişisel radyasyon dozimetresi, 3U küpsat boyutlarında çok amaçlı uzay parçacık teleskopu mini-SPT (TÜBİTAK Teydeb-1501 destekli), 1U küpsat boyutlarında kompakt uzay radyasyon dedektörü (Türk Uzay Ajansı destekli) ve taşınabilir medikal gama kamera sistemi (KOSGEB destekli) bulunmaktadır.

Radyasyon Dayanıklılık Testleri:

IRADETS olarak radyasyonun var olduğu her noktada çeşitli test hizmetleri sunmaktayız. Özellikle uzay radyasyonun, yeryüzündeki doğal olmayan radyasyon kaynağının (hızlandırıcılar, nükleer tesisler, sağlık için ışınlama tesisleri, radyoaktif kaynaklar vb.) veya doğal radyasyonun etkilerini A dan Z ye çalışan ilk özel Türk şirketi olmanın gururunu taşımaktadır.

IRADETS’ in kurucuları Avrupa Uzay Ajansı (ESA) projelerinin, Avrupa’nın uzay sektöründe çalışan en önemli şirketlerinin (IMEC, Leonardo, STM gibi) simülasyon ve ışınlamalarını ESA standartlarına uygun olarak Türk ışınlama tesisleri altyapılarında gerçekleştirmeye ilk olarak 2008 yılında başlamış ve bu altyapılara birçok ESA destekli projelerin ışınımlarını getirmeye devam etmektedir.

IRADETS in yurt içi ve yurt dişi ışınlama tesisleri ile kurduğu geniş ağ her türlü ışınlama hizmetini bu tesislerde öncelikli kullanıcı avantajı ile ESA/JEDEC/MIL/ASTM standartlarında gerçekleştirebilmektedir. Işınlama sonrası detaylı analiz ve raporlarda bu standartlara uygun olarak hazırlanmakta ve gerektiğinde zırhlama, etkiyi azaltma yöntemlerini ya da alternatif komponent/cihaz çözümlerini önerebilmektedir.

Uzay, sağlık, çevre, yurt güvenliği, nükleer santraller radyasyon güvenliği ve atık izleme, sismoloji, jeofizik/jeoloji, yüksek enerji, nükleer ve parçacık fiziği uygulamaları için yenilikçi radyasyon algılama sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi ile de çalışmalar yapmaktadır.

IRADETS güç ve motivasyonunu Ar-Ge ve inovasyondan almaktadır. Şirket politikamız, nükleer alanda son gelişmeleri takip ederek, hakemli dergilerde yayınlar yaparak, konferans ve çalıştaylarda sunumlar gerçekleştirmek ve şirket bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Tez çalışmalarını desteklemek yoluyla bilimsel aktivitelere katkı sağlamaktır.

İş modelimizde, son teknoloji araştırma ve geliştirme temel aktivitelerimizin yanında, Beamide, CAEN-Nükleer, CAEN-RFID, CAEN-ELS, Active Technologies, WisePower gibi her biri alanlarında lider yüksek teknoloji kuruluşlarını Türkiye’de temsil etmekteyiz. IRADETS kurucularının bu kuruluşlarla olan uzun yıllar süren bilimsel ve teknolojik ortak çalışmaları sayesinde, iş birliğimiz sadece ticari partnerlik değil, teknolojik ve bilimsel etkinliklerde ortak çalışmalar yürütmeyi ve ortak çözümler üretmeyi de kapsamaktadır.

Partnerlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz insan kaynağı, teknolojik altyapı, bilgi/tecrübe transferleri, başarıya giden yolu oldukça kısaltmaktadır.

Misyonumuz:

Iradets, kuruluşundan bu yana ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda bilim ve teknolojide en son yenilikleri takip etme ve katkı sağlama misyonuna sahiptir. Uzay ve Radyasyon alanındaki çalışmalarına devam ederken, konusunda yetkin, motivasyonu yüksek ve yaptığı işi en yüksek standartlarda gerçekleştiren çalışan yetiştirmek en önemli görevimizdir.

Vizyonumuz:

Her zaman bilim ve teknolojinin yönergelerinde ilkleri başarma ve ülkemize kazandırma düşüncesi ile hareket ediyoruz. Gerçekleştirmekte olduğumuz başarılar ve yenilikçi yaklaşımlar ile vizyonumuzu geliştirmekteyiz.