Ürünlerimiz

MRADSIM

IRADETS’in geliştirmiş olduğu ilk ürün MRADSIM-Space uzay radyasyon analiz simülatör yazılımıdır. Bu yazılım ile uzayda görev alacak uydu ve alt sistemlerinin tümünün detaylı radyasyon analizi gerçekleştirilebilmektedir.

MRADSIM-Space, elektronik ve mekanik komponentlerin radyasyon altında karşılaşacakları toplam iyonlaştırıcı doz miktarı, parçacığın bıraktığı toplam enerji, parçacık türlerine göre akıları, ilgili geometri üzerindeki lineer enerji transferi (LET), bırakın yük, lineer olmayan enerji kaybediş (NIEL),  tüm geometri üzerinde doz haritalaması ve isteğe göre kritik ekipmanlar üzerindeki zırhlama çalışmaları gibi bir çok analiz türü sunabilen bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde herhangi bir deneysel çalışma veya ön testlere gerek duymadan güvenle uydu tasarımınız önceden tasarım ve kontrol aşamasından geçebilmektedir.

3D ortamda tasarlanan uydu geometrileri GDML (Geometry Description Markup Language) formatında okuma özelliği ile kolayca sisteme aktarabilmek için tasarlanmış STEP->GDML dönüştürme yazılımını içerisinde barındırmaktadır. Bu sayede tasarlanan geometrinin aktarımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

MRADSIM üzerinde analiz yapmak için gerçekleşen süreç:

  • 3D tasarımı bulunan geometrinin STL formatta kaydedilir
  • STEP formatın MRADSIM’in okuyacağı GDML e dönüşümü için program içerisinde geometri format dönüştürülmesi gerçekleştirilir
  • Uydunun görev yapacağı orbit parametreleri SPENVIS üzerinde oluşturularak radyasyon tür ve miktarlarının belirlenir
  • Fiziksel süreçler ve limitlerin belirlenir
  • Analizi gerçekleştirilmek istenen geometrik yapılar belirlenerek analiz türü seçilir
  • Program CPU üzerinde koşturularak sonuçlar grafiksel analizler olarak birçok formatta üretilmektedir.

    Detaylı Bilgi için: https://www.mradsim.com/