Uzay parçacık teleskopu / Mini-SPT

Mini-SPT TÜBİTAK-TEYDEB 1501 programı tarafından desteklenen ve ilk Türk uzay parçacık teleskopu ve uzay radyasyon alarm sistemi olacak bir dedektör sistemidir. Uzay havası dinamiklerini pek çok sene boyunca kararlı ve güvenilir bir şekilde ölçerek, uzay havası modellerini geliştirmek için değerli veriler toplayacaktır. Buna ek olarak, bir alarm sistemi olarak, uydudaki kritik alt sistemlerin korunmasını sağlayacaktır ki bu özelliği ile hem misyonun emniyetine katkı sağlayacak hem de misyon ve faydalı yükün performansını arttıracaktır. Uydu standartlarında ölçeklendirilen mini-SPT tek başına ya da ilgili bir uydu içerisinde dedektör sistemi olarak kullanılabilecektir.

Mini-SPT güncel olarak çalışılan projeler arasında geliştirilmeleri devam etmektedir. İlk model yeterlilik modeli QM (qualification model) olarak üretilecektir. Bu modelin testlerinden sonra uzayda görev alacak dedektörün modelinin üretilmesi ve satışına geçilecektir.

Mini-SPT dedektörü 3U KüpSat boyutunda, radyasyona dayanıklı, yüksek performanslı, düşük maliyetli bir dedektör sistemidir. Dedektör sistemi 500 keV – 1 GeV enerji aralığında elektron, proton, gama ve ağır iyonların akılarını, enerjilerini, geliş yönlerini hassas ölçerek uzay havası (space weather) çalışmaları için değerli veri toplayacak ilk mini parçacık teleskopu olacaktır. Ayrıca radyasyon verilerini toplayarak sistemin gerek üzerinde uçtuğu uyduya gerekse tek başına (KüpSat) bulunduğu yörüngedeki radyasyon ortamı hakkında yer ve uzay araçlarına çok seviyeli radyasyon tehlike alarmı göndermektir. Bu uyarılar, hasarı azaltma tekniklerine geçilmesini sağlayarak, uydu içerisindeki elektronik devrelerin geçici veya sürekli olarak devre dışı kalmalarını önleyecektir. Bu projenin tamamlanmasının ardından, yakın gelecekte fırlatılacak uyduların üzerine ticari bir ürün olarak takılabilecektir.