Taşınabilir Gamma Kamera

Gamma Kamera, doku ortamına enjekte edilen radyofarmasotik ajanların cerrahi operasyon sırasında kanserli dokuların kalıntılarını takip etmek amacıyla kullanılabilecek bir nükleer görüntüleme yöntemidir. Teşhis koyma ve operasyon öncesi aşamalarında şüphelenilen bölgenin görüntülenmesinde kullanılır.

X-Ray ve benzeri görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak hastaya dışarıdan yüksek oranda radyasyon verilmez. Bu sayede çevresel organlara çok daha az zarar verilir.

Güncel Gamma Kameralar neredeyse bir oda büyüklüğünde olup kullanımları için özel alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple sadece tanımdan ve operasyondan önce kullanılabilmektedir. Ayrıca elde edilen görüntü cihazın sağlayabildiği açılarla sınırlı ve iki boyutludur.

Geliştirmekte olduğumuz Taşınabilir Gama Kameranın yenilikçi yönlerinden en önemlisi radyasyon yoğunluğuna bağlı olarak gelen ışınların dedekte edilmesinde sadece 2-boyutlu alan bilgisi yerine, yoğunluğa bağlı derinlik bilgisini ve dolayısıyla görüntülemenin 1mm ve altında pozisyon hassasiyeti ile verebilecek taşınabilir 3-boyutlu görüntüleme sistemin oluşturulmasıdır. 

Taşınabilir Gama Kameranın el ile taşınabilir olması, gerektiği durumlarda operasyon sırasında da kullanılabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede dokulara tutunan radyofarmasotik ajanların düşük akı durumunda dahi kalıntıları hassas bir şekilde takibini sağlayarak operatörün tüm kanserli dokuyu belirleyebilmesini ve temizlemesini sağlayacaktır. Dedektör sisteminin tasarımı ve hassaslığı sayesinde her açıda yayılan radyasyonu tespit edebilecektir.

KOSGEB tarafından desteklenen projemiz 2023 yılında prototip olarak hazırlanacak olup ürünleştirilmesi ile birlikte, tekrarlanan tedavi aşamalarının azaltılması ve cerrahi operasyonun başarısı mümkün kılınacaktır.