Medikal

IRADETS olarak medikal alanda farklı amaçlarda radyasyon dedektörleri geliştirmesi ve bu alan ile ilgili çeşitli test hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca radyasyon tehlikesi içeren her türlü tesisler için tasarımdan hem önce hem sonra radyasyon risk tespiti yaparak uygun kalkanlama ve güvenlik danışmanlığı sağlamaktayız. Bu hizmetleri müşterinin isteğine göre laboratuvar testleri ya da simülasyon çalışmaları olarak sunabiliriz.

Radyasyon dedektör geliştirme faaliyetlerimiz;

 • Radyasyon tehlikesi bulunan noktalarda çalışanlara yönelik kişisel dozimetri sistemleri,
 • Nükleer tıp biriminde cerrahi operasyon sırasında kullanılan dedektörler,
 • Görüntü ve doz bilgisi sağlayan taşınabilir gama kamera,
 • Radyasyon onkolojisinde elektron lineer hızlandırıcıda doz hızı ve profil kontrolü sağlayan dedektör sistemi

ile Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarımız bulunmaktadır.

Medikal alanda radyasyon içeren bölümler (nükleer tıp, radyasyon onkolojisi vb.) için,

 • Projelerin farklı aşamalarında risk değerlendirmesi
 • Sığınak, tedavi odası, ışınlama odası boyutlandırması
 • Radyolojik koruma tanımlaması: materyal, konum, kalınlık
 • Kişisel doz yakınsaması
 • ALARA yaklaşımına uygunluk
 • Nükleer tesis geliştirme çözümleri
 • Elektronik komponentlerin pozisyonlanması ve seçilmesi

gibi radyasyon ile ilişkili tüm süreçlerin yönetilmesi işlemi tarafımızca gerçekleştirilmektedir.