+90 216 290 37 03
info@iradets.com

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi (UBDK)

Kalkınma Bakanlığı desteği ile Üniversitemiz koordinatörlüğünde sürdürülen THM(2006-2015) ve TARLA(2016- ) Projesi kapsamında Üniversitemiz ile dünyanın önde gelen Hızlandırıcı Merkezleri arasında karşılıklı işbirliği antlaşmaları imzalanmıştır. Ayrıca 2009 yılında proje kapsamında Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi (ISAC) ve Uluslararası Makina Danışma Komitesi (IMAC) oluşturulmuştur.

İkili İşbirliği Antlaşmaları:

Ankara Üniversitesi – Deutsches Elektronen SYnchrotron (DESY)

DESY, Deutsches Elektronen SYnchrotron, http://www.desy.de
Notke Str. 85, Hamburg, Germany
Anlaşma yapılan yıl: 17.06.1996
Alman Elektron Sinkrotronu (DESY), Helmholtz Birliği’nin bir üyesi ve dünyanın önde gelen hızlandırıcı merkezlerinden biridir. Hamburg ve Zeuthen (Berlin)’de iki merkeze sahiptir. Almanya’nın en büyük ulusal araştırma merkezi özelliğine sahiptir.  İşbirliği antlaşması beşer yıllık periyodlar ile uzatılarak devam ettirilmektedir.

Ankara Üniversitesi – Helmholtz Zentrum Dresden – Rossendorf (HZDR)

Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)http://www.hzdr.de
Bautzner Landstraße 400, 01328 Dresden, Germany
I.Anlaşma yılı:2007
II.Anlaşma yılı:2010
Forschungzentrum Dresden (FZD) Dresden’in 17 km doğusunda kurulu bulunan Almanya’nın sayılı ulusal araştırma merkezlerindendir. Merkezdeki araştırmalar 6 enstitü tarafından gerçekleştirilmektedir.
– Institute of Ion Beam Physics and Materials Research
– Institute of Radiopharmacy
– Radiation Sources Institüte, ELBE
– Institute of Safety Research
– Institute of Radiochemistry
– Dresden High Magnetic Field Laboratory

Ankara Üniversitesi –  Helmholtz Zentrum Berlin (HZB)- BESSY 

Helmholtz Zentrum Berlin (HZB), BESSY (Berliner Elektronenspeicherring-Gesellscaft für Synschrotronstarhlung), http://www.helmholtz-berlin.de
Albert-Einstein-Str. 15 12489 Berlin, Germany
Anlaşma yapılan yıl:
 2007
BESSY, Berlin Sinkrotron Işınımı Araştırma Merkezi, 1979’da DESY (Hamburg), Forschungzentrum Julich (FJZ), Forchungzentrum Kalsruhe (FZK), Hahn-Meitner Institut Berlin (HMI) ve Max Planck Enstitüsünün (MPI) ortak kurduğu bir araştırma merkezdir. Bu 5’li ortaklık 1979-1989 arasında Berlin’de BESSY-I laboratuarını kurup işletmiş, 1998’de ise Berlin-Adlershof’ta BESSY-II laboratuvarını inşa etmişlerdir. BESSY’nin de yer aldığı Berlin-Adlershof bölgesi Alman hükümeti tarafından bir çok enstitü ve araştırma merkezinin yer aldığı ve yaklaşık 10.000 kişinin çalıştığı  bir Bilim ve Teknoloji parkı olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Ankara Üniversitesi – CERN ATLAS ve CLIC (İsviçre)

CERN, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, http://www.cern.ch
CH-1211 Geneva 23, Switzerland
Anlaşma yapılan yıllar:
ATLAS (1997)
CLIC (2005)
CERN, 1954’te 12 Avrupa ülkesinin ortaklaşa kurduğu dünyanın en büyük hızlandırıcı merkezidir. Üye devlet sayısı 21’dir. Ülkemiz asosiye üyelik anlaşmasını 12.05.2013 tarihinde imzalamıştır. Ankara Üniversitesi 1997 yılından bu yana önce TÜBİTAK’ın, ardından TAEK’in mali desteği ile LHC-ATLAS deneyi üyeliğini sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi TAEK desteği ile yürütülen projeler aracılığı ile CERN-CLIC projesine 2004’te katılmış, bu çerçevede CERN ile CLIC laboratuvarlarında hızlandırıcı fizikçisi yetiştirmek, karşılıklı bilgi ve bilim insanı değişimi vb. olanakları sağlayan işbirliği antlaşmasını Ağustos 2005’te imzalamıştır. İşbirliği antlaşması 2013’te yenilenmiştir.

Ankara Üniversitesi – Cockcroft Institute (CI) (England)

Cockcroft Institute, UK,  http://www.cockcroft.ac.uk
Sci-Tech Daresbury Daresbury, Warrington, WA4 4AD United Kingdom 
Anlaşma yaplan yıl: Mayıs 2011

Ankara Üniversitesi – IHEP (Çin)

International High Energy Physics Institute, http://english.ihep.cas.cn
19B Yuquan Road, Shijingshan District, Beijing, China
Anlaşma yapılan yıl: Aralık 2011

Ankara Üniversitesi – European XFEL (Almanya)

European X-Ray Free Electron Laser Facility, http://www.xfel.eu
European XFEL GmbH, Holzkoppel 4 22869 Schenefeld, Germany
Anlaşma yapılan yıl: Mayıs 2012
European XFEL Tesisi 13 Avrupa ülkesinin DESY hızlandırıcı merkezinin koordinasyonunda Hamburg’ta kurduğu ve dünyanın en güçlü ışınım kaynağı (FEL) tesisidir. Tesiste bilimsel araştırmalara 2017 yılında başlanılması planlanmıştır.

Ankara Üniversitesi – European Spallation Source (ESS) (İsveç)

European Spallation Source Facility, http://europeanspallationsource.se
221 00 Lund, Sweden
Anlaşma yapılan yıl: Eylül 2013
ESS, 17 Avrupa ülkesinin birlikte kurduğu ve GeV enerjili yüksek akılı proton hızlandırıcısına dayalı dünyanın en güçlü nötron üretim ve kullanım merkezi olarak inşa edilmektedir.

Ankara Üniversitesi – INFN-LNS (İtalya)

Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) Laboratori Nazionali del Sud (LNS)
http://www.lns.infn.it
95123 Catania, Italy
Anlaşma yapılan yıl:
 Eylül 2014
INFN-LNS merkezi hızlandırıcıya dayalı nükleer fizik ve iyon fiziği çalışmalarının yapıldığı önemli bir araştırma merkezidir. INFN’in Catania (Sicilya) şehrindeki branşı olarak kurulmuştur.
Uluslararası Danışma Komiteleri
Yürütülmekte olan  TARLA projesi kapsamında proje yönetim kurulunun önerileri doğrultusunda Rektörlük onayı ile oluşturulan Uluslararası Teknik (Makine) Danışma Komitesi (IMAC) alanlarında uzman bilim insanlarından oluşmaktadır.
TARLA Projesi  Uluslararası Makine Danışma Komitesi (UMDK)
(TARLA-International Machine Advisory Committee, IMAC)

 

Prof. Dr. John DELAYEN Jefferson Ulusal Hızlandırıcı Lab. (JLab), USA
Prof. Dr. Hideaki OHGAKI Kyoto University, JAPAN
Dr. Peter MICHEL (Başkan) Forschungzentrum Dresden (FZDR), GERMANY
Dr. Dieter TRINES Deutsche Elektronen Synchrotron (DESY), GERMANY
Prof.Dr. Susan SMITH Daresbury Laboratory (ASTeC), UK

2006-2015 yılları arasında yürütülen Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi kapsamında proje yönetim kurulunun önerileri doğrultusunda Rektörlük onayı ile oluşturulan Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi (ISAC) alanlarında uzman bilim insanlarından oluşmaktadır.
Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi (UBDK)
(TAC- International Scientific Advisory Committee, ISAC)

Prof. Dr. Ercan ALP (Başkan) Argonne National Laboratory, USA
Prof. Dr. Behçet ALPAT INFN Perugia, ITALY
Prof. Dr. David M. ASNER Carleton University, CANADA
Prof. Dr. Swapan CHATTOPADHYAY Cockroft Institute, UK
Prof. Dr. Sergei LEVICHEV BINP, RUSSIA
Prof. Dr. Yaşar ÖNEL Univ. of Iowa, USA
Prof. Dr. Luigi PALUMBO INFN Frascati, ITALY
Prof. Dr. Ken PEACH Oxford University, ENGLAND
Prof. Dr. Roland SAUERBREY FZDR, GERMANY
Prof. Dr. Zehra SAYERS Sabancı University, TURKEY
Dr. Ali TANRIKUT TAEK, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Gökhan UNEL CERN, SWITZERLAND
Prof. Dr. Helmut WIEDEMANN Stanford University, USA
Prof. Dr. Frank ZIMMERMANN CERN, SWITZERLAND

Kaynak : http://hte.ankara.edu.tr/uluslararasi-isbirligi/